Redovisningstjänster sedan 1979
+358 10 756 40myynti@azets.com
Suomi  l  English
AST - Accounting Services TilimaticRing oss: +358 10 756 40

IT-Tjänster

AST IT Services är en heltäckande IT-expert och partner för kunden. Du kan välja just det som du behöver bland våra tjänster eller låta oss ta hand om alla IT-frågor.

Försäljning av IT-utrustning och program Läs mer »

Via oss får du all utrustning och alla kontorsprogram som du behöver, antingen för avhämtning eller levererade till dig. Via vår nyckelfärdiga tjänst får du utrustningen installerad och redo att användas.

IT-underhåll Läs mer »

Underhållsavtalet erbjuder små och medelstora företag en egen IT-stödtjänst. I avtalet kommer vi överens om IT-miljöns arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vi kartlägger kundens IT-miljö och utifrån kartläggningen skapar vi ett utrustningsregister och en bild av miljön, vilket hjälper oss att undvika möjliga problem.

Arbetsstationerna och bärbara datorer installeras enligt en arbetsstationsmodell, då alla datorer har en likadan sammansättning.

Stödtjänster Läs mer »

Vårt stöd på plats omfattar till exempel server-, arbetsstations- och adapterunderhåll i företagets lokaler. Vi tar hand om installationer och uppdateringar av både utrustning och program. Stödet på plats erbjuder handledning i användning av teknik och vid behov skapar vi även kundspecifika instruktioner. Vid problem kan en begäran om stöd skickas till vår HelpDesk, där vi försöker lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi kan också använda tjänsten TeamViewer Quick Support för att skapa fjärråtkomst till datorn via internet, oberoende av plats.

Bedömningsprogram för säkerhetsrisker Läs mer »

Vi utför bedömningar av datasäkerhetsriskerna för företag. Med hjälp av vårt program kan du utreda externa och interna hot, få en bättre bild av nivån på datasäkerhet samt lära dig känna konsekvenserna av störningar på din affärsverksamhet och dina kunder. Utifrån kartläggningen utarbetas en handlingsplan (DRP/BCP) för att förbereda sig på problemsituationer och enkelt klara av störningar.